Contractar l'assegurança d'embarcacion

No et perdis navegant i segueix els nostres consells per contractar l’assegurança de vaixell i altres embarcacions

A continuació, exposem algunes recomanacions útils a l’hora de contractar l’assegurança de la seva embarcació.

Atenció a la zona de navegació

Segons la zona de navegació en la quan s’hagi d’utilitzar l’embarcació, les cobertures i les limitacions d’una pòlissa varien. Per aquest motiu és important que ens indiqui la seva zona de navegació, per tal que li puguem aconsellar els serveis que més s’adeqüen a les seves necessitats.

Utilització de l’embarcació  

Si, a més de l’esbarjo, també s’utilitza l’embarcació per participar en regates o en concursos de pesca, caldrà subscriure una assegurança especial per poder formar part d’aquests esdeveniments.

Garanties recomanables per contractar en l’assegurança d’embarcacions

  • Defensa penal: es garanteix la defensa i la representació del client assegurat en processos penals, així com el pagament de les despeses en què incorri com a conseqüència de la seva intervenció en aquests procediments i dels quals derivi o pugui derivar la responsabilitat civil coberta per la pòlissa.
  • Reclamació de danys: la companyia es compromet a reclamar al tercer responsable o a la seva entitat asseguradora en nom del perjudicat, de manera amistosa o per la via judicial, la indemnització corresponent per danys i perjudicis causats directament per l’accident.
  • Assistència marítima: en el cas d’avaria de l’embarcació assegurada, quedaran cobertes les despeses de remolc fins a la zona portuària o esportiva més propera.

No existeix l’obligació de disposar de titulació a l’hora de contractar l’assegurança d’embarcacions

El patró és l’única persona obligada a estar en disposició de la titulació requerida per la normativa vigent. El prenedor de l’assegurança i l’assegurat no tenen aquesta obligació.

Embarcacions auxiliars

Qualsevol embarcació auxiliar que no faci més de 4 metres d’eslora i que tingui un motor que no superi els 10 CV de potència pot ser inclosa dins la pòlissa de l’embarcació principal.

Cobertures indispensables per cobrir els danys propis

Per tal de tenir els danys propis coberts caldrà contractar les cobertures següents:

  • Pèrdua total
  • Avaries particulars
  • Robatori

Cobertura de remoció de restes en contractar l’assegurança d’embarcacions

La remoció de restes pot ser exigida per l’autoritat marítima competent quan les restes de l’embarcació suposin un obstacle a la navegació o quan puguin causar danys mediambientals, estètics, etc.

La companyia asseguradora es farà càrrec de les despeses de la retirada de les restes fins al límit establert.

 

Si vols contractar amb nosaltres l’assegurança de la seva embarcació amb un magnífic descompte feu clic aquí, truqui de franc al 900 100 390 o, si ho prefereix, li trucarem nosaltres.

 

Print
Share