Assegurances embarcacions de vela

Com a especialistes en assegurances d’embarcacions d’esbarjo, oferim una protecció òptima i amb cobertures àmplies per poder gaudir de la navegació de vela. També disposem de cobertures específiques per a la participació en regates.

A més, el client té la possibilitat d’estalviar-se fins a un 20 % en la seva assegurança d’embarcacions. D’aquesta manera, si durant l’anualitat no hi ha hagut sinistralitat, i si té contractada alguna de les cobertures de danys, tindrà dret a la devolució del 20 % de la prima pagada. Si la pòlissa inclou les cobertures de tercers més accidents i la prima és superior a 150 €, aquesta devolució serà del 10 %.

Assegurança embarcació de motor amb bandera estrangera

Assegurem les embarcacions amb bandera estrangera quan tinguin port base a Espanya. Truqui de franc al 900 100 390 o, si ho prefereix, li trucarem nosaltres.

 

Assegurances Embarcacions de Vela: Cobertures Bàsiques

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria

Aquesta garantia es troba sotmesa al R. D. 607/1999, de 16 de abril, pel qual s’aprova el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives. Segons aquesta normativa, el capital per aquest concepte és de 336.566,77 euros.

Mitjançant aquesta assegurança es cobreixen les conseqüències de la responsabilitat civil extracontractual del client assegurat, sempre que hi hagi intervingut culpa o negligència.

Responsabilitat civil de subscripció voluntària

Per aquesta cobertura es pot ampliar el capital de responsabilitat civil fins als 600.000 euros.

Assistència marítima

En el cas d’avaria de l’embarcació assegurada, quedaran cobertes les despeses de remolc de l’embarcació esmentada fins a la zona portuària o esportiva més propera al lloc de l’avaria.

Defensa penal

Mitjançant aquesta cobertura es garanteix la defensa i la representació del client assegurat en processos penals, així com també el pagament de les despeses en què incorri com a conseqüència de la seva intervenció en aquests procediments i dels quals derivi o pugui derivar la responsabilitat civil coberta per la pòlissa.

Reclamació de danys

Si com a conseqüència d’un accident –tant si està garantit per la pòlissa com si no ho està– que hagi tingut lloc a l’embarcació assegurada es provoquen danys materials o lesions corporals a algun tripulant d’aquesta embarcació, o danys a les seves pertinences, la companyia es compromet a reclamar al tercer responsable o a la seva entitat asseguradora en nom del perjudicat, de manera amistosa o per la via judicial, la indemnització corresponent per danys i perjudicis.

 

Assegurances Embarcacions de Vela: Cobertures Opcionals

Assistència a terra

S’ofereix la possibilitat de contractar l’assistència a la tripulació a terra, que inclou, entre d’altres, les prestacions següents: repatriació o transport sanitari de ferits i/o malalts, repatriació o transport dels familiars assegurats, retorn anticipat a causa de defunció d’un familiar, desplaçament d’un familiar per acompanyar el client assegurat que estigui hospitalitzat, pagament o reemborsament de despeses mèdiques, quirúrgiques farmacèutiques i d’hospitalització a l’estranger, etc.

Accidents personals ocupants

Es garanteix el pagament de les prestacions per lesions corporals que pateixi el contractant o qualsevol persona assegurada, transportada de franc amb la seva autorització i amb el seu consentiment mentre es trobi a bord de l’embarcació, o en el moment d’embarcar o de desembarcar.

Aquesta cobertura es fa extensiva als danys causats als tripulants o als ocupants de l’embarcació principal, quan es trobin a bord de l’embarcació auxiliar o durant el moment d’embarcar o de desembarcar.

Pèrdua total o abandonament

S’indemnitzarà la pèrdua total o l’abandonament de l’embarcació assegurada com a conseqüència d’un esdeveniment marítim.

També queda coberta la pèrdua total de l’embarcació durant la seva estada a terra, en determinats supòsits, així com la pèrdua total de l’embarcació com a conseqüència d’actes vandàlics.

Indemnitzem el client amb el valor de compra de la seva embarcació, sempre que l’antiguitat de l’embarcació sigui igual o inferior a 2 anys. A més, abonem les despeses de salvament ocasionades en intentar salvar l’embarcació o minimitzar el sinistre. Aquesta cobertura es fa extensiva a l’embarcació auxiliar que estigui incorporada a l’embarcació assegurada, sempre que estigui expressament definida en les condicions particulars.

Avaries particulars

Per aquesta cobertura l’embarcació queda coberta contra els riscos de pèrdua o d’avaries causades per enfonsament o naufragi, avarada o embarrancada, xoc o col·lisió amb objectes fixos i/o flotants, abordatge, incendi, explosió, caiguda d’un llamp i cop de mar a conseqüència d’un temporal. De la mateixa manera, també queden cobertes les despeses de salvament o desembors en què incorri el client assegurat per tal de disminuir o evitar qualsevol pèrdua o risc cobert per l’assegurança.

També cobrim els danys que l’embarcació pateixi a causa de maniobres d’entrada a l’aigua o sortida, incendi i explosió durant l’estada a terra, així com els danys produïts durant el transport terrestre de l’embarcació, com a conseqüència d’un accident provat del vehicle portador o del remolc, i incendi. Aquesta cobertura es fa extensiva a l’embarcació auxiliar.

Franquícia decreixent

Amb METROmar, el client paga cada cop menys, perquè la franquícia per avaries de la seva pòlissa decreix un 25 % anual, si no declara sinistres passat un any.

Robatori

Es cobreix el robatori i l’intent de robatori, tant de l’embarcació completa com de peces que constitueixin parts fixes de l’embarcació, tant si es troba a flor d’aigua, com si és en un garatge o durant el seu transport

Efectes personals

Es cobreixen els danys causats a objectes personals en el cas de sinistre de l’embarcació, inclosos els supòsits de robatori.

Cobertura de lones

Les lones i les fundes estaran cobertes sempre que estiguin expressament declarades en les condicions particulars de la pòlissa.

 

Per l’assegurança de la teva vaixell a vela confia en Assegurances de embarcacions METROmar.

Truqui de franc al 900 100 390 o, si ho prefereix, li trucarem nosaltres.

Si vols contractar amb nosaltres l’assegurança de la seva embarcació amb un magnífic descompte feu clic aquí.

Print
Share