Assegurança Embarcació Pneumàtica

 

METROmar ofereix totes les cobertures necessàries per garantir la seva seguretat durant la navegació amb embarcacions pneumàtiques.

A més, el client té la possibilitat d’estalviar-se fins a un 20 % en la seva assegurança d’embarcacions. D’aquesta manera, si durant l’anualitat no hi ha hagut sinistralitat, i si té contractada alguna de les cobertures de danys, tindrà dret a la devolució del 20 % de la prima pagada. Si la pòlissa inclou les cobertures de tercers més accidents i la prima és superior a 150 €, aquesta devolució serà del 10 %.

Assegurança embarcació de motor amb bandera estrangera

Assegurem les embarcacions amb bandera estrangera quan tinguin domicili i port base a Espanya. Truqui de franc al 900 100 390 o, si ho prefereix, li trucarem nosaltres.

 

Assegurança embarcació pneumàtica: Cobertures Bàsiques

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria

Aquesta garantia es troba sotmesa al R. D. 607/1999, de 16 de abril, pel qual s’aprova el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives. Segons aquesta normativa, el capital per aquest concepte és de 336.566,77 euros.

Mitjançant aquesta assegurança es cobreixen les conseqüències de la responsabilitat civil extracontractual del client assegurat, sempre que hi hagi intervingut culpa o negligència.

Responsabilitat civil de subscripció voluntària

Per aquesta cobertura es pot ampliar el capital de responsabilitat civil fins als 600.000 euros.

Defensa penal

Mitjançant aquesta cobertura es garanteix la defensa i la representació del client assegurat en processos penals, així com també el pagament de les despeses en què incorri com a conseqüència de la seva intervenció en aquests procediments i dels quals derivi o pugui derivar la responsabilitat civil coberta per la pòlissa.

Assistència marítima

En el cas d’avaria de l’embarcació assegurada, quedaran cobertes les despeses de remolc d’aquesta embarcació fins a la zona portuària o esportiva més propera al lloc de l’avaria.

Reclamació de danys

Si com a conseqüència d’un accident –tant si està garantit per la pòlissa com si no ho està– que hagi tingut lloc a l’embarcació assegurada es provoquen danys materials o lesions corporals a algun tripulant d’aquesta embarcació, o danys a les seves pertinences, la companyia es compromet a reclamar al tercer responsable o a la seva entitat asseguradora en nom del perjudicat, de manera amistosa o per la via judicial, la indemnització corresponent per danys i perjudicis.

 

Assegurança embarcació pneumàtica: Cobertures Opcionals

Assistència a terra

S’ofereix la possibilitat de contractar l’assistència a la tripulació a terra, que inclou, entre d’altres, les prestacions següents: repatriació o transport sanitari de ferits i/o malalts, repatriació o transport dels familiars assegurats, retorn anticipat a causa de defunció d’un familiar, desplaçament d’un familiar per acompanyar el client assegurat que estigui hospitalitzat, pagament o reemborsament de despeses mèdiques, quirúrgiques farmacèutiques i d’hospitalització a l’estranger, etc.

Accidents personals ocupants

Es garanteix el pagament de les prestacions per lesions corporals que pateixi el contractant i qualsevol persona assegurada, transportada de franc amb la seva autorització i amb el seu consentiment mentre es trobi a bord de l’embarcació, o en el moment d’embarcar o de desembarcar.

Aquesta cobertura es fa extensiva als danys causats als tripulants o als ocupants de l’embarcació principal, quan es trobin a bord de l’embarcació auxiliar o durant el moment d’embarcar o de desembarcar.

 

Per l’assegurança de la teva embarcació pneumàtica confia en Assegurances de vaixells METROmar.

Truqui de franc al 900 100 390 o, si ho prefereix, li trucarem nosaltres.

Si vols contractar amb nosaltres l’assegurança de la seva embarcació amb un magnífic descompte feu clic aquí.

Print
Share