Seguretat per a navegants

Embarcació

 • Abans de fer-se a la mar cal comprovar si l’embarcació es troba en bon estat i s’ha de revisar el funcionament correcte i el bon estat dels equips de navegació, així com les comunicacions, els motors, el sistema elèctric i els nivells (d’oli, combustible i aigua), aparell i equip de seguretat.
 • És important efectuar un pla de navegació abans de sortir a la mar i comunicar-lo al club nàutic o a algú a terra, i procurar no alterar-lo si no és per causes de força major. S’ha d’indicar la data i l’hora previstes tant de sortida com d’arribada, i el port o els ports de sortida i de destinació, per tal de poder rebre l’avís de qualsevol eventualitat.
 • Cal informar de les característiques del buc, tant al punt de sortida com al d’arribada, amb l’objectiu de garantir la identificació de l’embarcació.
 • No poden embarcar més tripulants dels permesos en l’embarcació.
 • No es pot sortir a la mar sense una àncora. En el cas d’avaria de l’embarcació o de falta de combustible, l’àncora pot evitar que l’embarcació derivi cap a alta mar o cap a la costa.
 • Cal afermar correctament el bot salvavides en un lloc espaiós.

Patró

 • Des del moment en què s’amollen les amarres, el patró és el responsable de la seguretat a bord de l’embarcació i no ha de dubtar a l’hora d’imposar la seva autoritat. Ha d’adoptar una actitud de calma responsable en totes les circumstàncies per tal d’infondre confiança entre la tripulació i els convidats. Ha de mantenir un rumb i una velocitat ajustats a les circumstàncies de vent i onatge, i vetllar per la comoditat i la seguretat de tots els passatgers.
 • No s’han de perdre de vista les aigües a proa de l’embarcació, perquè hi podria haver banyistes, altres embarcacions menors, etc.
 • S’ha de manipular el combustible amb molta precaució; si es vessa, cal netejar ràpidament la coberta per tal d’impedir que arribi a la sentina.
 • S’ha de tenir al dia la titulació nàutica i la documentació reglamentària, d’acord amb l’embarcació de què es disposa i les navegacions que es preveu realitzar.

Altres precaucions

 • Cal informar-se de la previsió meteorològica de la zona per on es pretén navegar, i s’ha d’evitar sortir a la mar si fa mal temps o si hi ha mala visibilitat.
 • És important tenir preparada una motxilla de supervivència on poder transportar, dins d’un calaix estanc, la radiobalisa, un equip portàtil de VHF, una navalla de butxaca, aliments energètics, una llanterna estanca (piles), cordills i caps de diferents tipus i longituds, bengales i coets, una farmaciola de primers auxilis, aigua potable, una llanterna estroboscòpica i muda de roba seca i d’abric.
 • S’ha de procurar mantenir les armilles en bon estat i completes (amb llum, xiulet, franges reflectores, corretges i tancaments, etc.). Cal dur a bord de l’embarcació tantes armilles com tripulants hi hagi, i totes en bon estat.

I cal recordar:

 • Emergències: Canal 16 de la ràdio VHF / Canal 70 VHF en LSD
 • Informació meteorològica marítima: 807 170 365

 

Si vols contractar amb nosaltres l’assegurança de la seva embarcació amb un magnífic descompte feu clic aquí, truqui de franc al 900 100 390 o, si ho prefereix, li trucarem nosaltres.

Print
Share