Assegurança Moto d’aigua

METROmar dóna suport als amants de les motos aquàtiques i per això ofereix una assegurança bàsica, però amb unes cobertures prou confortables per realitzar una navegació tranquil·la.

 

Assegurança Moto d’aigua: Cobertures Bàsiques

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria

Aquesta garantia es troba sotmesa al R. D. 607/1999, de 16 de abril, pel qual s’aprova el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’esbarjo o esportives. Segons aquesta normativa, el capital per aquest concepte és de 336.566,77 euros.

Mitjançant aquesta assegurança es cobreixen les conseqüències de la responsabilitat civil extracontractual del client assegurat, sempre que hi hagi intervingut culpa o negligència.

Responsabilitat civil de subscripció voluntària

Per aquesta cobertura es pot ampliar el capital de responsabilitat civil fins als 600.000 euros.

Assistència marítima

En el cas d’avaria de l’embarcació assegurada, quedaran cobertes les despeses de remolc de l’embarcació esmentada fins a la zona portuària o esportiva més propera al lloc de l’avaria.

Defensa penal

Mitjançant aquesta cobertura es garanteix la defensa i la representació del client assegurat en processos penals, així com també el pagament de les despeses en què incorri com a conseqüència de la seva intervenció en aquests procediments i dels quals derivi o pugui derivar la responsabilitat civil coberta per la pòlissa.

Reclamació de danys

Si com a conseqüència d’un accident –tant si està garantit per la pòlissa com si no ho està– que hagi tingut lloc a l’embarcació assegurada es provoquen danys materials o lesions corporals a algun tripulant d’aquesta embarcació, o danys a les seves pertinences, la companyia es compromet a reclamar al tercer responsable o a la seva entitat asseguradora en nom del perjudicat, de manera amistosa o per la via judicial, la indemnització corresponent per danys i perjudicis.

 

Assegurança Moto d’aigua: Cobertures Opcionals

Assistència a terra

S’ofereix la possibilitat de contractar l’assistència a la tripulació a terra, que inclou, entre d’altres, les prestacions següents: repatriació o transport sanitari de ferits i/o malalts, repatriació o transport dels familiars assegurats, retorn anticipat a causa de defunció d’un familiar, desplaçament d’un familiar per acompanyar el client assegurat que estigui hospitalitzat, pagament o reemborsament de despeses mèdiques, quirúrgiques farmacèutiques i d’hospitalització a l’estranger, etc.

 

Per l’assegurança de la teva moto d’aigua  confia en Assegurances de vaixells METROmar.

Truqui de franc al 900 100 390 o, si ho prefereix, li trucarem nosaltres.

Si vols contractar amb nosaltres l’assegurança de la seva embarcació amb un magnífic descompte feu clic aquí.

Print
Share